Икономически университет – Варна

Заключително събитие по проект FIN-TECH "Developing models for FIN-TECH risk management"

Екипът за управление и изпълнение на проект FIN-TECH "A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme", ви кани да се присъедините онлайн към заключителното събитие по проекта и последно в поредицата от 6 REG-TECH събития, 6 изследователски семинара, над 70 SUP-TECH сесии за обмен на знания между партньорите и регулаторите на нефинансовите пазари в партньорските държави и над 20 уебинара по теми от областите блокчейн, изкуствен интелект и големи данни, които се организираха в рамките на проекта. 

Темата на заключителното събитие семинари е "Developing models for FINTECH risk management"

Датата е 18.06.2021 г., денят е петък, от 08:00 часа до 17:30, домакин е Humboldt University, Берлин, Германия, партньор на ИУ – Варна в изпълнение на проект FIN-TECH. 

Участието в уебинара изисква предварителна регистрация. Можете да се регистрирате тук.

Очакваме ви!

** Проектът се финансира от Програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 825215. Всички материали, представени тук, отразяват единствено мнението на авторите.
Европейската комисия не носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, която проектът съдържа.

15 юни 2021Подобни