Икономически университет – Варна

Новини

Форумът, който се проведе виртуално, бе организиран от Икономически университет – Варна, катедра "Правни науки"

Начало
14
апр

Посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти, привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.

Начало
19
апр

Заявяване на желание за участие

Начало
20
апр

Студентите, желаещи да участват в Прегледа на студентската научна дейност следва да изпратят своите доклади до 16.04.2021 г.

Начало
23
апр

За всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти, които желаят да представят своите теоретични или теоретико-приложни достижения от обучението (курсови работи, проекти, теми), практики, стажове, проекти, внедрени във фирми, дипломни работи и др.

Начало
31
мар

Тематиката на срещата е посветена на надзора, осъществяван от Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Форумът бе посетен от над 100 образователни специалисти от Индия, Шри Ланка, Бангладеш и Непал.

Конференцията ще бъде със свободен достъп през платформата Zoom.

Начало
03
апр

За всички студенти – бакалаври и магистри, които желаят да премерят сили в писането на алгоритми. Подайте заявка за участие до 31 март 2021 г.

Организирана от Висше училище по телекомуникации и пощи – София