Икономически университет – Варна

Среща с Огнян Тодоров, директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешния одит“ в Министерство на финансите

На 11.04.2022 г. със съдейтвието на катедра "Счетоводна отчетност" и център "Кариери, предприемачество и маркетинг" се проведе онлайн среща в мултимедийното студио на Икономически университет – Варна с г-н Огнян Тодоров директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешния одит“ в Министерство на финансите. В реално време бяха поставени много практически проблеми и въпроси в областта на вътрешния одит, а именно: значението на вътрешния одит; контролите свързани с информационните технологии; Рамката на компетентностите в областта на вътрешния одит, стратегическото планиране и проблемите с оценката на риска.

Срещата е инициирана в резултат на подписания договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна с ректор проф. д-р Евгени Станимиров, катедра „Счетоводна отчетност“ с ръководител доц. д-р Слави Генов и Института на вътрешните одитори в България.

Срещата може да се проследи в youtube канала на Икономически университет – Варна. 

12 апр 2022Подобни