Икономически университет – Варна

Начало
28
ное

Ще се дискутира кандидатстването с проекти по инициативата "Европейски университети"

Публични лекции и бизнес игра провокираха интереса на студентите

Начало
28
ное

Счетоводството: локално ежедневие и глобални перспективи

Форумът беше организиран от катедра "Аграрна икономика"

Форумът в Брюксел бе организиран от Европейската комисия

Председателят на ВАС бе официален гост на форума

Европейски университетски институт (ЕУИ), базиран в във Флоренция, е създаден през 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Евопейския съюз: Италия, Франция, Люксембург и Холандия

Той е отличен за заслуги в проучването и популяризирането на стопанската история на Сливенския край

Начало
05
ное

Лектор Елиф Хактанир, научен сътрудник в университета Алтънбаш, Турция (Истанбул)