Икономически университет – Варна

Покана за набиране на проектни предложения по програма "Awareness inside" в рамките на програма HORIZON EUROPE, стълб III "Innovative Europe"

Европейската комисия обяви покана за представяне на проектни предложения по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, целяща да подпомогне разрабнотването на смели идеи за радикално нови технологии.

Основни параметри на поканата:

Програма: HORIZON Europe
Покана: HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-01
Идентификатор на поканата (ID): HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-01
Тип действие: HORIZON-EIC HORIZON EIC Grants

Срок за кандидатстване: 27.10.2021 г., 17:00 ч. Брюкселско време, само онлайн.

Партньорство: да, минимум трима партньори.

Важно относно партньорство: към момента 29 организации търсят партньори за разработване на проектно предложение.

Финансиране: 100% от допустимите разходи

Проектните предложения следва да адресират всеки от следните три очаквани резултата:

  1. Нови концепции за осъзнаване, приложими за системи, различни от човешки, включително технологични, с виждане за това как могат да бъдат разпознати или измерени.
  2. Демонстриране и утвърждаване на ролята и добавената стойност на такова осъзнаване в осъзната технология, клас артефакти или услуги, за които характеристиките на осъзнаване водят до наистина различно качество по отношение, например на производителност, гъвкавост, надеждност или потребителски опит.
    Като примери, проектите биха могли да изследват последиците от „вътрешно осъзнаване“ за по-сигурни роботи или самоуправляващи се автомобили, за по-добра устойчивост на критичната инфраструктура, в артефакти, които компенсират нарушения на съзнанието, в подкрепа на решения (напр. в хирургията, икономиката или епидемиологията), или за чатбот-базиран разговор, изучаване на език или превод.
  3. Определяне на интегриран подход за инженеринг на осъзнаването, с набор от технологични инструменти, нуждите и последиците и неговите граници, включително етични и регулаторни изисквания.

Повече информация за предстоящия конкурс можете да получите в сектор "Управление на проекти" и на сайта на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-01

09 сеп 2021Подобни