Икономически университет – Варна

Кралство Саудитска Арабия предоставя стипендии на български студенти за обучение на арабски и на английски език в саудитски университети.

Германското дружество за Югоизточна Европа обявява конкурс за най-добра магистърска работа в сферата на югоизточноевройските изследвания с награда 300 евро.

Мексиканската агенция за международно сътрудничество отправя покана към чуждестранни граждани.

Начало
05
юни

Националното представителство на студентските съвети в Република България съвместно със Студентски съвет при ИУ – Варна; Студентски съвет при УНСС и Студентски съвет при СА "Димитър А. Ценов" – Свищов

Срокът за кандидатстване за новата академична година е 30 септември 2023 г. Желателно е кандидатите от чужбина да представят документите си възможно най-скоро, с цел уреждане на формалностите по престоя им.

Събитието се проведе на 9 май 2023 г. в Гранитната зала в сградата на Министерския съвет в София.

Kакто и досега в конкурса могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Начало
18
май

Събитието е традиционен завършек на ежегодно провеждания Преглед на студентската научна дейност по секции.

В седмицата 25 - 28 април 2023 г. в гр. Анкара бе проведен първият по рода си научен форум между български и турски университети. Организатори на форума бяха Икономически университет – Варна, Анкарския университет и Университет „Башкент“.