Икономически университет – Варна

Бяха представени 62 пленарни доклада

Организатор на форума беше катедра „Статистика и приложна математика“.

Форумът на тема „Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия“ се проведе на 21.10.2022 г. в ИУ – Варна и чрез видеоконферентна връзка.

Инициатори на идеята за създаването на VDTIP са „Джуниър Ачийвмънт“ – България и Икономически университет – Варна. С откриването му се постави началото на втората в Европа дълбоко технологична иновационна долина.

По време на честването бе представена премиера на документален филм за вековната история на финансовата наука в първото икономическо висше училище в България.

Традиционният форум се организира от катедра „Правни науки“ при Икономически университет - Варна

Начало
20
окт

В рамките на събитието ще се състои и дискусия по актуални актове на ИСС.

Начало
28
окт

В рамките на организиран от Съюза на учените - Варна, "Месец на науката"– Варна 2022 г., ще се проведе 26-а заключителна конференция "Науката в служба на обществото – 2022".

Националната кръгла маса "IT иновации във висшето образование" беше под наслов "Дигитализация и иновации в условията на активно взаимодействие между институциите".

Начало
17
окт

ИУ – Варна, Junior Achievement България („JA България“) и дъщерното й дружество The Edge: R&BD ще открият Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna Deep Tech Innovation Port), насочен към създаване и развитие на устойчиви технологични иновации.