Икономически университет – Варна

Резултати от XI Студентска научна конференция "Търговия 2030"

На ​18 април 202​4 г. (четвъртък) катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ проведе X​I-та студентска научна конференция на тема „Търговия 2030“, посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти, привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.

Свои доклади представиха ​20 студенти от специалностите "Икономика и търговия" и "Логистика" като научното жури определи следните призови места:

  • 1 място - ​Хараламби Божидаров Янков от специалност "​Икономика и търговия" с доклад на тема: „Проблеми при продажбите на електромобили в Европейския съюз“
  • 2 място - Радослав Пламенов Рачев от специалност "Омниканален търговски бизнес" с доклад на тема: „Изследване на електронната търговия в България“
  • 3 място - Калия Константинова Кишишева от специалност „Икономика и търговия“ с доклад на тема: „Актуални аспекти на фармацевтичния пазар в България и позицията на фирма „Софарма“ АД“
  • 3 място - Симона Бориславова Димитрова от специалност „Икономика и търговия“ с доклад на тема: „Анализ на продажбите на „Захарни заводи“ АД“

Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник със студентски разработки „Търговия 2030“ (11-то издание), който е с присъединен ISSN 2367- 8070. (предишните издания на сборника са депозирани в университетската библиотека и в националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“). Класираният на първо място участник, ще има възможност да вземе участие в заключителната сесия на прегледа на студентска научна дейност в Икономически университет – Варна.

Отличените на първо, второ и трето място студенти ще бъдат наградени с грамоти и награди от катедрата и ИУ – Варна, а на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие.

19 апр 2024Подобни