Икономически университет – Варна

В ИУ – Варна се проведе традиционната Студентска научна конференция 2024

На 17 май 2024 г. в Икономически университет – Варна се проведе традиционната Студентска научна конференция. Научното събитие предоставя възможност за изява на студентите отличили се в прегледа на студентската дейност по специалности и класирани на първо място.

Приветствени думи към присъстващите отправи проф. д-р Бистра Василева, заместник ректор по научноизследователска дейност и развитие на кадрите. Присъстваха представители на академичния състав, студенти и администрацията.

Представени бяха 18 доклада, които са разработени индивидуално или в съавторство, посветени на специфични и актуални икономически проблеми, които вълнуват студентите ни, сред които изкуствения интелект в туризма и свързаните с него ефекти и заплахи; ковид трансформацията на банковия сектор и пътят на България към Еврозоната, проблеми на правото, търговията и др. Интересите на студентите на ИУ-Варна се фокусират както върху глобални проблеми, така и върху строго специфични и регионални тематики като логистични системи на български и мултинационални  предприятия, развитие на кадастър  и имотния регистър, етични проблеми в бизнеса и др.

С интерес присъстващите изслушаха и докладите фокусирани върху оживяването на читалищата в страната, мястото на пазара на български ябълки в световен мащаб, както и спецификата на продажбата на електромобили.

Аудиторията бе запозната и с тънкостите на приготвянето и сервирането на напитки, както в исторически план, така и с навлезлите новости на използване на роботи в обслужването. Разяснени бяха и новостите в известни ресторантьорски вериги като внедряване на обслужване чрез брандирани Street Food  каравани.

Научното събитие цели да стимулира интересите на студентите ни в сферата на научните изследвания като им предостави възможността за тяхната първа научна публикация.

От разработките проличаха уменията на студентите ни да идентифицират и диагностицират проблеми, както и да ги анализират с критичен поглед. Участниците в конференцията показаха ентусиазъм в изследователските си опити, както и уменията си да дискутират.

Научния форум се проведе в хибриден формат, което предостави възможност и на слушатели извън ИУ-Варна да вземат участие. Акцент беше изключително умелото и атрактивно презентиране на отделните участници и тяхното умение да отговарят на въпросите на аудиторията и да участват в научната дискусия по поставените от тях проблеми.

Председател на организационния комитет и водещ на заседанията бе доц. д-р Пламена Милушева

17 май 2024Подобни