Икономически университет – Варна

Четвърта поред научна конференция "Медиацията в различните обществени сфери" се проведе в Икономически университет – Варна

На 31.05.2023 г. в Зала 1 на Икономически университет – Варна се проведе IV Национална конференция "Медиацията в различните обществени сфери" с основен организатор Университетски център по медиация в партньорство с Институт "Итера". Темите на научния форум бяха посветени на медиацията в образованието, съдебната система, здравеопазването и публичния сектор, както и на дигитализацията в медиацията.

Разгледаните въпроси и дискусиите бяха ориентирани към въвеждането на стандарти за обучение на медиатори, в т.ч. за разрешаване на трансгранични семейни спорове, за изготвяне на Етичен кодекс на медиаторите, за осъществяване на контрол върху обучителните центрове по медиация, приложението на дигиталните технологии в процедурите за медиация, въвеждането на медиацията в обучението по икономика и туризъм и др.

Официални гости на събитието бяха съдия Диана Стоянова, съдия Елина Карагьозова и съдия Деница Славова от Окръжен съд Варна, председател на Районен съд Варна Магдалена Давидова-Янева, проф.д-р Андриана Андреева Областен управител на област Варна и Изабела Иванова, зам.-областен управител на област Варна.

Встъпителни доклади в официалния панел бяха изнесени от Ищар Калаф-Нюсъм от Германия и представител на MiKK, Спирос Ливадополус семеен медиатор и юрист от Гърция, Албена Пенова от СНЦ "Българска асоциация за медиация", Лиляна Савова - учредител и председател на УС на институт "Итера" и Венета Иванова - семеен медиатор в Институт "Итера" и психолог.

Участие с доклади взеха представители на академичните среди от ИУ – Варна, ВТУ " Св.св.Кирил и Методий", УНИБИТ, ВСУ "Черноризец Храбър" и др. В резултат на конференцията ще бъде публикуван сборник с доклади

04 юни 2024Подобни