Икономически университет – Варна

Новини

Начало
21
окт

на гл. ас. Велина Иванчева Казанджиева

Начало
30
сеп

Поканата е обявена на 1 септември 2011 г., като в рамките на тази покана , за първи път изследователи от България и Румъния ще бъдат поканени да представят тяхното заявление в срок до 1 ноември 2011.

Начало
30
сеп

на гл. ас. Пламен Маринов Павлов

За девета пореднагодина Фондация "Еврика" ще определи студентите, които ще получават именнистипендии в размер на 2000 лв. Годишно в 10 области

Вижте повече

Начало
27
юни

на гл. ас. Стоян Дешев Хадживеличков

Начало
09
юни

Registration will be open until 17th of June 2011

На 3.06.2011 г. на заседание на Академичния съвет на Икономически университет - Варна за зам.-ректори бяха избрани:

Начало
09
юни

Целта на семинара е да помогне на академичната общност в ИУ-Варна за по-ефективното ползване на информационните ресурси и базите на издателството.

Начало
09
юни

Application Deadline for Visiting Professors: 10th of June 2011.