Икономически университет – Варна

Новини

Начало
12
авг

Националната програма цели привличане и подкрепа кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации и държавни висши училища.

Начало
21
окт

Конференцията е организирана от катедра "Статистика и приложна математика"

Първо класиране за общежитие и списък с резерви за учебната 2022/2023 г.

Над 400 украински зрелостници ще се явяват на изпит през следващте няколко дни

Те се разходиха из някогашните учебни зали, припомниха си пред кои кабинети са чакали оценки и моменти от студентския живот и отчетоха как е опазен академичния дух като същевременно красиво и функционално е променена учебната среда.

ИУ – Варна е сред топ 5 на университетите в България, спечелили финансиране от ЦРЧР за осъществяване на мобилности по програма „Еразъм+“ с държави извън Европейския съюз (партниращи държави за селекционната 2022 г.).

От 21.07.2022 г. продължава приема на заявления за кандидатстване в ОКС "магистър" за учебната 2022/2023 г.

Кандидатствалите в етапа на прием до 22 юли ще се записват от 25 до 29.07.2022 г. на място в колежа.

Университетът обявява отпускането на повече от 50 стипендии за чуждестранни студенти за придобиване на ОКС „магистър“ или ОНС „доктор“ през академичната 2022/2023 година, които включват безплатно обучение и настаняване за одобрените кандидати.