Икономически университет – Варна

Резултати от подадени заявления за мобилност на персонал по програма Еразъм+

На 10.11.2020 г. Комисията за академичен обмен разгледа постъпилите заявления от преподаватели и служители за участие в мобилност на персонала между програмни и партниращи страни по програма "Еразъм+".

 Чрез заявления за класиране на персонал по програма Еразъм+ поради причина невъзможност за кандидатстване в системата

Име, фамилия Вид мобилност Точки Университет

Миглена Маринова

Преподаване

4

Алберт Лудвигс, Фрайбург, Германия

Десислава Серафимова

Преподаване

7

Казахстански иновативен хуманитарен - юридически

Катя Антонова

Преподаване

6

Черногорски университет

Павлина Иванова

Преподаване

6

Черногорски университет

Лиляна Милева - Иванова

Преподаване

8

Савойски университет Мон Блан, Анси, Франция

Петър Петров

Преподаване

5

Икономически университет, Букурещ, Румъния

Данчо Петров

Преподаване

6

Тракийски университет, Одрин

Силвия Тодорова

Преподаване

8

Университет Алдо Моро, Бари, Италия

Янка Александрова

Преподаване

5

Висш институт по администрация и управление, Порто, Португалия

 

Чрез заявление относно промяна на мобилност

Име, фамилия Класиране Промяна Бележки

Катерина Йосифова

Университет Сапиенца, Рим, Италия

Форматик Брана, Барселона, Испания

Поради COVID

Денка Златева

Университет Обуда, Будапеща, Унгария

Университет Хуелва, Испания

Поради COVID

 

Чрез заявление относно прехвърляне на неосъществена мобилност от 2019/2020 към 2020/2021

Име, фамилия Неосъществена мобилност за 2019/2020 Прехвърляне за 2020/2021

Севдалина Христова

Никозия, Кипър

Да

Катерина Йосифова

Истанбул, Турция

Да

Яна Донева

Атина, Гърция

Да

Галя Вълчанова

Атина, Гърция

Да

Мариета Христова

Каляри, Италия

Да

Соня Маринова

Братислава, Словакия

Да

Мариана Петкова

Братислава, Словакия

Да

Катя Антонова

Мадрид, Испания

Скопие, Северна Македония – Да

Павлина Иванова

Мадрид, Испания

Скопие, Северна Македония – Да

Десислава Серафимова

Баку, Азърбайджан

Да


Съгласно Правилата за управление на програма Еразъм+ и програма CEEPUS в Икономически университет – Варна всички класирани преподаватели и служители имат задължение да установят контакт с приемащата институция и в срок до 45 календарни дни след класирането да представят в отдел "Международно сътрудничество" потвърждение от приемащата институция за периода на мобилността (писмо-покана или електронна кореспонденция). Неизпълнението на това задължение се приема за отказ от мобилност.

Класираните служители и преподаватели следва да се запознаят със Стъпка 3, 4 и 5 от Процедура за кандидатстване персонал

Важно!
*Заявления за прехвърляне на неосъществени мобилности от 2019/2020 в академичната 2020/2021 се приемат до 21.12.2020 г. – 13 часа.

16 ное 2020Подобни