Икономически университет - Варна

Гл. ас. д-р Радка Начева участва в проект, финансиран от Европейския социален фонд

Форумът бе посветен на 100-годишнината от създаването на Икономически университет – Варна

Погрижете се за бъдещето си сега

Във връзка с повишаване на мерките за сигурност с цел недопускане разпространение на заразата, причинена от коронавирус

Срок за подаване на документи до 10.04.2020 г.

За всички ученици, родители, колеги от висшите и средните училища

За всички студенти

Важно за кандидат-студенти

Със заповед на ректора са определени предпазни мерки за всички студенти, преподаватели и служители.

Важно за всички студенти