Икономически университет – Варна

Националната програма цели привличане и подкрепа кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации и държавни висши училища.

Над 400 украински зрелостници ще се явяват на изпит през следващте няколко дни

ИУ – Варна е сред топ 5 на университетите в България, спечелили финансиране от ЦРЧР за осъществяване на мобилности по програма „Еразъм+“ с държави извън Европейския съюз (партниращи държави за селекционната 2022 г.).

От 21.07.2022 г. продължава приема на заявления за кандидатстване в ОКС "магистър" за учебната 2022/2023 г.

Кандидатствалите в етапа на прием до 22 юли ще се записват от 25 до 29.07.2022 г. на място в колежа.

За най-предпочитаните специалности се конкурираха по повече от 10 – 15 кандидат-студенти за едно място

Отдел "Международно сътрудничество" на Икономически университет – Варна отново посрещна гости от Европа и света за ежегодната Международна седмица за обучение на персонал.

Записаните на ранен прием студенти са над 70% от утвърдения план за държавна поръчка

Наградният фонд е финансиран от германското федерално министерство на образованието и научните изследвания (BMBF). Крайният срок за кандидатстване е 31 август 2022 г. (12:00 ч. полунощ, CEST).

Съставът на съвета е утвърден със заповед Р-123/28.06.2022 на министър-председателя на Република България