Икономически университет – Варна

Форумът беше организиран от катедра „Счетоводна отчетност“.

Начало
14
ное

Меките умения на фокус: запознаване с резултатите от проект ESSENCE и образователната платформа за развитие на меки умения

Двете институции постигнаха съгласие за осъществяване на съвместно сътрудничество, обединявайки усилията си за изграждане на нови модели на взаимодействие между висшето образование и държавната администрация.

Начало
26
ное
Край
03
дек

Участието в олимпиадата Ви предлага включване в ранен прием и избор на специалност.

Юбилейното събитие събра учени и изследователи в сферата на логистиката от цялата страна, както и редица представители на практиката.

Бяха представени 62 пленарни доклада

Проф. д-р Маргарита Бъчварова от катедра „Правни науки“ в Икономически университет – Варна бе удостоена със златна съюзна значка за активна дейност в СУВ

Модерното пространство беше официално открито на 27.10.2022 г. с прерязване на лента от ректора на висшето училище проф. д-р Евгени Станимиров в присъствието на академичното ръководство, членовете на Академичния съвет, служители, студенти.

Двамата обмениха идеи, свързани с целта на професионалната организация да бъде територия на единение между научните и научно-преподавателските кадри във висшите училища и други изследователски звена, работата с младите учени и др.

Начало
01
ное

Поздравления по случай празника