Икономически университет – Варна

Съставът на съвета е утвърден със заповед Р-123/28.06.2022 на министър-председателя на Република България

Те са на работно посещение по покана на Окръжен съд – Варна в рамките на програмата на Европейската мрежа за съдебно обучение EJTN

Той се извършва на място в колежа – бул. "Сливница" 158 А, или по електронен път

Университетът и училището се споразумяха да си сътрудничат за укрепването и развитието на връзката и взаимодействието между средното и висшето образование чрез дейности от взаимен интерес

„Междукултурен бизнес – Магелан“ е първата в ИУ – Варна международна магистърска програма за съвместна четворна диплома

Модератор на конференцията „Цифровата трансформация в правосъдието – европейски решения за утрешния ден” беше доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на катедра „Правни науки”

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) укрепва капацитета на Европа за иновации от 2008 г. С мрежа от 3 000 партньора и над 60 иновационни центъра, обхващащи целия континент, EIT е най-голямата иновационна екосистема по рода си.

Бяха обсъдени въпроси, свързани с инвестиционния профил и възможностите за икономическо развитие на регионите; ролята и ефективността на плановете за социално-икономическо развитие; факторите, мотивиращи младите хора да останат в родните си места и др.

Икономически университет – Варна за шеста поредна година – като институция и с отделни първични звена, заслужи място в престижната класация на U-Multirank.

В събитието участваха над 100 представители на научната общност и бизнеса и бяха представени над 90 доклада по актуални и интересни теми, свързани с маркетинговата дейност и практика.