Икономически университет – Варна

Ранният прием (м. април и м. май 2024 г.) е отменен с решение на Академичния съвет (Протокол № 10/28.03.2024 г.).

В 12-ото му издание му издание се включват 73 фирми, институции, организации

Училището за дванадесета година е организатор на инициативата „Продължи напред! Образование за моето бъдеще“, в която участват български университети

Той гостува във висшето училище в качеството му на член на Комисията по обществено здраве, околна среда и безопасност на храните в Европейския парламент

На 16 март те първи проправиха пътека в дълбокия сняг до върха.

За заместник-председатели на съвета бяха избрани ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. д-р Георги Вълчев и проф. д-р Добри Ярков – ректор на Тракийския университет в Стара Загора

Визитата бе по покана на проф. д-р Андрияна Андреева – преподавател в катедра „Правни науки“ и областен управител на област с административен център Варна.

Начало
28
мар

Основната цел на форума е стимулиране на тясното сътрудничество между образователната система и бизнеса с цел подготовка на кадри за бъдещия пазар на труда

Заинтересованите страни могат да подадат предложение, съдържащо изискванията, описани в нарочната покана за тази цел

Начало
02
апр

с гост-лектор Момчил Милев