Икономически университет – Варна

Проектът се финансира по програма ERASMUS +

Петима студенти от ИУ – Варна взеха участие в интензивна програма за обучение по проект PROMINENCE, за развитие на междукултурни компетенции в Братислава, Словакия

Начало
14
май