Икономически университет – Варна

Покана за набиране на проектни предложения в рамките на инициативата на Google "Impact Challenge"

Американският технологичен концерн Google стартира нова инициатива „Impact Challenge“, посветена на региона Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в подкрепа на проекти, които поставят цифровото включване в основата на икономическото възстановяване.

Целта на процедурата е да предсотави възможност на организации с нестопанска цел и/или стопанска цел и академични институции, които използват технологии и иновации, да помогнат на хората и общностите да придобият нови умения за в бъдеще.

Допустими кандидати са организации със стопанска и нестопанска цел, както и академични институции, ситуирани в една от следните държави: България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения.

Краен срок за подаване на проектно предложение е 01.03.2021 г., онлайн.

Спечелилите проектни предложения  ще бъдат обявени през м. юни-юли 2021 г.

Минимален размер на финансиране е 50 000 евро, а максималеният размер на финансиране е 250 000 евро.

Срокът за изпълнение на одобрените проекти е от 12 до 36 месеца.

Начинът на подаване на проектни предложения е по електронен път на английски език.

Повече информация може да бъде намерена на уеб страницата на инициативата:

https://impactchallenge.withgoogle.com/cee2021

За съдействие можете да се обръщате към сектор "Управление на проекти".

08 фев 2021Подобни