Икономически университет – Варна

PROMINENCE: IP 2020 Приключи третата интензивна международна програма за студенти от Икономически университет – Варна

Седем студенти от Икономически университет – Варна завършиха успешно третата интензивна програма ,,Прилагане на културна интелигентност в различни култури“ (16 – 18 ноември 2020) по проекта PROMINENCE (Promoting Mindful Encounters through Intercultural Competence and Experience, 2017 - 2020). Това е третото и последно обучение по международния проeкт, финансиран по програмата "Еразъм+" Strategic Partnerships.

Над 40 студенти от Европа, Африка, Северна и Южна Америка взеха участие в тази интензивна програма, като всички са студенти от партниращите университети по проекта: Ашафенбург, Германия; Икономически университет – Братислава, Словакия; Дебрецен, Унгария; Катовице, Полша; Монблан Савоя, Франция; Сейнайоки, Финландия; Икономически университет – Варна. Те работеха във виртуални крос-културни екипи по изготвяне на  маркетингови стратегии, като Университет Монблан Савоя беше домакин на онлайн събитието.  

На студентите предварително беше възложено извършване на проучвания и изготвяне на доклади. По време на интензивната програма, студентите разработиха маркетингови стратегии на фокални брандове в различни европейски пазари. Доц. д-р Стефан Ганасали от Университета Монблан Савоя обобщи резултатите на интензивната програма:

"Искахме студентите да участват в различните етапи от  разработването на бирен продукт в един интеркултурен контекст. Задачата на студентите бе да вземат под внимание културните различия в две европейски страни и да определят съответния маркентингов микс. Разпределените в международни екипи студенти работеха в колаборация онлайн и  успяха да се потопят и насладят на една истинска крос-културна ситуация."

Първоначално планирана да се проведе в Анеси през март 2020, поради пандемията от COVID-19, третата интензивна програма се проведе онлайн. Дори и съкратената по време виртуална версия се оказа голям успех. Доц. д-р Трой Уичаровски от Университет Дебрецен, координаторът на проекта PROMINENCE, сподели:

"Една от слабостите, за съжаление, на някои проекти, финансирани от ЕС, произтича от това, че партниращите организации се събират да работят по общ проект, но в крайна сметка често разработват своите задачи по проекта поотделно и накрая отделните части просто се добавят, за да се сглоби окончателната версия.

Настоящата ситуация изискваше от партниращите университети да работят в тясно сътрудничество, за да обезпечат безпрепятствен преход между отделните елементи на програмата. По същия начин, в продължение на три дни, си сътрудничеха и международните студентски екипи. Станахме свидетели на постигането на истинската цел на нашия проект, а именно -  общуване, преизпълнено с внимание и уважение към другия, основаващо се на сътрудничество, със споделена обща цел, която се постига чрез откритост, честност, прямота и лична отдаденост на задачата и най-вече на екипа. Изключително се гордея с постигнатото от моите колеги и студентите-участници."

Интензивните програми по проекта PROMINENCE се проведоха с над 150 студенти и целяха създаване на умения за работа в международни екипи и обогатяване на знанията за теориите и практиките на работа в различни култури. През 2018 се проведе първата едноседмична интензивна програма „Езици и културно многообразие“, организирана от Икономическия университет в Братислава, Словакия.

През 2019 се подготви се и проведе едноседмична интензивна програма "Управление и лидерство в различни култури" в Университета в Ашафенбург, Германия, с цел развиване на културна интелигентност.

В допълнение към трите интензивни програми се създаде и онлайн платформата PROMINENCE Interactive: www. prominenceproject.eu

Чрез този европейски проект, седемте европейски партниращи университети продължават да развиват своите стратегии по интернационализация и задълбочават връзките помежду си в рамките на Програмата Еразъм+ за преподавателска и студентска мобилност.

Проектът приключи с международната конференция Intercultural Competence at Work, с домакин Университет Сейнайоки, Финландия, която се проведе онлайн на 19 ноември 2020, и имаше за цел споделяне на основните резултати по проекта и включване на представители на заинтересовани академични и бизнес организации в обсъжданията.     

Студенти-участници от ИУ – Варна споделиха впечатления от интензивната програма:

"Преживяването, което имах в периода на програмата, беше страхотно! Всичко беше много добре организирано. Представените в трите дни лекции бяха полезни и научих много нови неща, които да приложа на практика в учебния процес. Работата в екип с хора от другите страни беше много интересна. Създадох страхотни нови приятелства и с екипа ми създадохме цял бранд от нулата само за три дни."

Михаела Попазова, 4-ти курс, спец. "Международен бизнес с преподаване на английски език"

"Имах удоволствитето да участвам в третото издание на интензивната програма по проект PROMINENCE, което се оказа едно изключително приятно преживяване, въпреки кратката си продължителност от три дни.  Добрата организация, която ни въвлече в една същинска бизнес среда, в международна обстановка с хора от цяла Европа, ни предостави възможност да придобием нови знания и впоследствие да използваме наученото, за да се справим с поставените задачи. Препоръчвам включването в подобни бъдещи програми и участието в такива забавни и полезни събития, за да се запознаете с нови хора и създадете нови контакти, като същевременно упражните своите умения за работа в екип и да понаучите нещо ново."

Стефан Филипов, 4-ти курс, спец. "Международен бизнес с преподаване на английски език"

"PROMINENCE IP3 е един от най-добрите международни проекти, в които съм взимала участие. За моята специалност е от голямо значение опитът в международна среда и чрез този проект получих възможността да приложа на практика знанията си относно междукултурните различия. Бързото и успешно сработване в екип с млади, вдъхновяващи хора, пълни с идеи е нелека задача, но резултатите от съвместната ни работа еднозначно показват нашия успех.

Събитието беше изключително добре организирано, имайки предвид несигурностите около глобалната пандемия. Всички ние имахме прекрасната възможност да се учим един от друг, както и да подобрим уменията си за работа в екип. Проектът ми помогна да разбера по-добре как да накарам различията ми с останалите да работят в моя полза."

Глория Атанасова, 4-ти курс, спец. "Международни икономически отношения"

Настоящи участници в интердисциплинарния екип на ИУ – Варна:  гл. ас. д-р Петър Петров – експерт и ръководител проект; ст. преп. Диана Митева – експерт; ст. преп. Кръстана Иванова – експерт; Мирослава Иванова - координатор, Гергана Нанева – счетоводител.

Предходни участници: ст. преп. Борис Абрашев - експерт и ръководител проект, доц. д-р Петя Данкова - ръководител проект.

Официален сайт на проекта PROMINENCE: http://www.prominenceproject.eu/

24 ное 2020Подобни