Икономически университет – Варна

Форумът в Брюксел бе организиран от Европейската комисия

Начало
01
ное

Поздравления по случай празника

Форумът бе в рамките на проект по програма HORIZON 2020

Вижте тематичните направления и се регистрирайте за участие

Проект SILC "SILC Road Local Culture" ще бъде представен на 27.09.2019 г. в рамките на Десета научна конференция „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”

Начало
11
окт

организирана в рамките на международен проект FIN-TECH "A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme", финансиран по програма за научни изследвания и иновации HORIZON 2020