Икономически университет – Варна

Новини

За средно езиково ниво. Период на провеждане: 20.02.2023 г. – 05.06.2023 г. Срок за кандидатстване: 14.02.2023 г.

Тема: „Работа със статистически софтуер (Първа част) - обработка на статистически данни с MS EXCEL“ Срок за кандидатстване: 14.02.2023 г. със заявление по образец, онлайн или на място в ИУ-Варна, каб. 209 или каб. 531.

В тип действие „Изследователски и иновационни дейности“ (RIA) са отворени 8 теми, а в тип действие „Координация в помощ“ (CSA) - 2.

На 10.01.2023 г. Европейската Комисия отвори покана за проектни предложения по програма "Хоризонт Европа"

Поканата ще подкрепи дейности, които имат за цел установяването на нови знания или провеждането на изследвания на осъществимостта на нови или подобрени технологии, продукти, процеси, услуги или решения, както и да ускорят приобщаването на европейския акад

Начало
11
май

Националната конференция е традиционен, утвърден с годините повод за среща на медиатори, магистрати, учени и представители на различни обществени сфери.

Конкурсът има за цел да даде възможност на млади хора, студенти и ученици на територията на област Варна да представят своя мироглед и да разгърнат творческия си потенциал.

Начало
13
фев

Събитието е посветено на 60-годшнината от създаването на Колежа по туризъм към ИУ – Варна

Конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще" на Българската телеграфна агенция представи на 1 февруари т.г. във Варна приоритетите на политиките на сближаване в програмния период 2021 – 2027 година.

То се намира на етаж Н – 4 в академичната сграда и в неговата уютна атмосфера младите хора ще имат възможност да се срещат, за да обменят идеи, да работят заедно в екип, да учат и да творят, развивайки талантите си.