Икономически университет – Варна

Новини

Начало
12
окт

Вижте повече

Крайният срок за полагане на теста е 24:00 ч. на 01.08.2022 г.

Начало
30
сеп

Тематични направления: Управление на човешките ресурси в дигиталната ера, Предизвикателства пред организация на работа в условията на криза, Иновативни подходи при управлението на хора

Записаните на ранен прием студенти са над 70% от утвърдения план за държавна поръчка

12 юли 2022 г. от 11:00 часа в Технически Университет – Варна (Конферентна зала, корпус НУК, ул. Студентска 1)

Наградният фонд е финансиран от германското федерално министерство на образованието и научните изследвания (BMBF). Крайният срок за кандидатстване е 31 август 2022 г. (12:00 ч. полунощ, CEST).

Съставът на съвета е утвърден със заповед Р-123/28.06.2022 на министър-председателя на Република България

Те са на работно посещение по покана на Окръжен съд – Варна в рамките на програмата на Европейската мрежа за съдебно обучение EJTN

Той се извършва на място в колежа – бул. "Сливница" 158 А, или по електронен път

Финансирането по процедурата е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Срок: 17:30 часа на 09.09.2022 г. по електронен път.