Икономически университет – Варна

Новини

ЦИПНИКТ е създаден с решение на Академичния съвет на 13 декември 2012 г. като елемент от изпълнението на проекта за високотехнологична i-zona.

На 06.12.2022 г. Европейската комисия отвори покана за набиране на проектни предложения по програма "Хоризонт Европа"

Партньор на средното училище при реализирането на дуалната система е фирмата „Еуроспед“ ЕООД, с която успешно си сътрудничи и ИУ – Варна.

Програма CHIST-ERA обяви теми в областта на децентрализираните и разпределени системи и в областта на комуникационните системи, базирани на машинното учене и AI

Тя се проведе на 12.12.2022 г. при голям интерес от страна на студенти, преподаватели, служители.

Начало
13
дек

Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии е създаден на 13.12.2012 с решение на академичен съвет

На почетната Стена на стратегическите партньори на висшето училище бяха открити табелите на JA Bulgaria и The Edge.

Вижте повече

Срок за кандидатстване: 19.12.2022 г.

Празничната зала Аула се изпълни със стотици талантливи млади хора, постигнали отлични резултати в учебния процес, завоювали призови места в научни форуми, национални и международни олимпиади, спортни състезания и други изяви.