Икономически университет – Варна

Новини

Стани част от нашата Bug Bounty програма и спечели награда!

Начало
12
окт
Край
14
окт

Покана за участие. Конференцията е организирана в партньорство с АЗПБ и РАПИВ.

Начало
06
окт

Пета международна конференция "Управление на човешките ресурси"

В дискусията участваха министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, зам.-министърът на културата Виктор Стоянов и ИКТ клъстер – Варна

Целта е да се идентифицират ключовите предизвикателства в дигиталното образование и съвместно създаване на решения (технически и не) между дисциплини и организации.

Икономически университет – Варна се включи в годишната конференция на университетската мрежа Dukenet и юбилейното тържество за нейното основаване.

От 21.07.2023 г. продължава приемаът на заявления за кандидатстване в ОКС "магистър" за учебната 2023/2024 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 11.09.2023 г. Срок за оценка и класиране на проектите – 30.11.2023 г.

За най-предпочитаните специалности се конкурираха по повече от 10 – 12 кандидат-студенти за едно място.

Интегрираната международна магистърска програма, разработена и прилагана съвместно от четири различни европейски университета.