Икономически университет – Варна

Новини

Успеваемостта при изпълнението на специфичните политики, утвърдени от министъра на образованието и науката, е оценена на 100 %

Записаните на ранен прием в ОКС "бакалавър" са над 50% от утвърдения план за държавна поръчка

Отдел “Международно сътрудничество” получи покана да организира сходно събитие в Университета по икономика и педагогика в гр. Карши, Узбекистан.

Европейските университети са водеща инициатива на европейската стратегия за университетите, в която се поставя амбициозната цел до средата на 2024 г. да бъдат подкрепени 60 европейски университета, включващи над 500 висши училища.

Решението на Академичния съвет влиза в сила от редовната изпитна сесия за зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

Тя е отворена за завършили бакалавърска степен и ще покрие семестриалните такси за магистърската им степен в Икономически университет – Варна.

Четвъртата Международна седмица на персонала, която Икономически университет – Варна организира по програма "Еразъм+", бе открита вчера - 3 юли 2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 08.09.2023 г. Срок за оценка и класиране на проектите – 30.11.2023 г.

Представители на над 15 държави от четири континента ще присъстват на четвъртото издание на ежегодното събитие

Начало
03
юли
Край
07
юли

Гости от близо 20 държави ще посетят ИУ – Варна през юли, за да заздравят международните си партньорски отношения