Икономически университет - Варна

Начало
21
фев

Вижте какви теми ще се разискват на английски език

Документи могат да се подават на място от 25 до 29 април 2020 г. (понеделник-петък), от 14 до 16 ч., или да се изпратят по пощата (пощенско клеймо преди 29 април 2020 г.)

Начало
13
мар

Посветена на 100 години от създаването на Икономически университет – Варна

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 13 януари 2020 г.

Обучението се води от университетски преподаватели

Приемане на заявки за участие до 16 март 2020 г.

Начало
11
май
Край
12
май

Гледайте на живо откриването на конференцията посветена на 100 години от основаването на Икономически университет – Варна

Начало
16
дек

Събитието има за цел да запознае всички заинтересовани страни с постигнатите резултати по време на изпълнението на проекта.