Икономически университет – Варна

Конкурс за отличието "Докторант на годината" на ИУ – Варна

Конкурсът цели да изрази признание за постигнатите високи резултати в процеса на обучение в докторантура и да популяризира постиженията на докторантите на ИУ – Варна.

В конкурса могат да участват както текущи докторанти в ИУ – Варна (във всички форми на обучение), така и отчислени с право на защита, но не повече от 6 месца след тяхното отчисляване.

Периодът, за който се разглеждат и оценяват активностите на номинираните е 01 март 2022 г. - 01 март 2023 г.

Срокът за подаване на документи е до 31 март 2023 г.

Процедурата за кандидатстване и оценяване, регламента за провеждане и класиране, необходимите документи и формуляр за кандидатстване може да намерите в прикачените файлове.

Формулярите и прилежащите към тях документи се подават в кабинет 503 (отдел "Научно-изследователска дейност и докторантура") или по електронен път, подписани и сканирани, на e-mail: doktoranti@ue-varna.bg.

Пожелаваме Ви успешна подготовка!

06 фев 2023Подобни