Икономически университет – Варна

Начало
27
май

на докт. Лиляна Петрова Бърдукова

Начало
17
май

Академичното ръководство на Икономически университет – Варна има удоволствието да Ви покани на празника на висшето училище.

Начало
27
май

на докт. Олга Василевна Белан

Начало
13
май

Лектор: Лъчезар Стаменов – търговски директор на „СИЕНСИС“ АД

Начало
31
май

на докт. Даниела Пенчева Пенчева

На 28 април 2022 г. проф. дхн Юрий Кълвачев, управител на Фонд „Научни изследвания“, представи условията за кандидатстване и параметрите на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти през 2022 г.

Начало
11
май

Националната конференция е традиционен, утвърден с годините повод за среща на медиатори, магистрати, учени и представители на различни обществени сфери.

Отличените на първо, второ и трето място студенти ще бъдат наградени с грамоти и награди от катедрата и ИУ – Варна, а на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие.

Начало
29
апр

Книгата представя ценен исторически извор, посветен на българската (и в частност на Варненската) история – „Атлас”, издаден във Франция по заповед на император Наполеон III, отразяващ с най-големи подробности хода на Кримската война (1853–1856).

Участие взеха студенти от всички специалности и докторанти. Темите на разработките бяха разнообразни и интересни.