Икономически университет – Варна

Награди за принос в науката „Питагор“ 2023 г. на Министерство на образованието и науката за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката

Програмата ще подкрепи изследователски проекти за осъществяване на Зеления преход чрез опазване на културното наследство, развитие на устойчив бизнес, базиран на културното разнообразие и насърчаване на творческите индустрии

Срок за кандидатстване: 21.02.2023 г.

Срокове за подаване на заявления за летен семестър на учебната 2022/2023 г.

Начало
20
апр

Мероприятието ще се проведе във виртуална среда, като достъпът до него е свободен за всички желаещите да се включат като слушатели студенти, докторанти и преподаватели от трите университета, както и други заинтересовани външни лица.

Икономически университет – Варна се включи активно в част от дейностите за реализиране на проекта EU-Africa Connect Summer School, който бе осъществен в рамките на програма „Жан Моне“ от Университет Лагос – Нигерия, и Университет Павия – Италия.

За средно езиково ниво. Период на провеждане: 20.02.2023 г. – 05.06.2023 г. Срок за кандидатстване: 14.02.2023 г.

Вижте повече за подаване на документи за стипендии за летен семестър на учебната 2022/2023 година

Тема: „Работа със статистически софтуер (Първа част) - обработка на статистически данни с MS EXCEL“ Срок за кандидатстване: 14.02.2023 г. със заявление по образец, онлайн или на място в ИУ-Варна, каб. 209 или каб. 531.

На 10.01.2023 г. Европейската Комисия отвори покана за проектни предложения по програма "Хоризонт Европа"