Икономически университет – Варна

Инициативата за нея беше на отдел „Спорт“ към Студентския съвет и катедра “Езиково обучение и спорт”

Срокове за подаване на заявления за зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

Проф. Дженс Перет, гост-лектор от Международното училище по мениджмънт в Кьолн, посети Икономически университет – Варна по програма „Еразъм+“ с цел преподаване.

Документи за програмата се подават от 2 октомври до 13 ноември 2023

Конкурсът ще бъде обявен в двуседмичен срок след обнародването в ДВ на Закона за държавния бюджет за следващата фискална година и ще бъде със срок за кандидатстване един месец след обявяването му.

Начало
03
окт
Край
05
окт

Ролевите игри ще се проведат във вторник 03.10.2023 г. и четвъртък 05.10.2023 г., в зала 446 на Икономически университет - Варна. Начален час: 10:15 ч. и 13:30 ч., регистрация онлайн или на място.

Начало
05
окт

Семинарът ще се проведе на 05.10.2023 г. от 10:15 ч. в зала 446 на Икономически университет - Варна. Продължителност 3 учебни часа. Изисква се регистрация - онлайн или на място.

Начало
06
окт

Вижте повече

Начало
02
окт
Край
11
окт

Поредица от шест идентични семинара за развитие на меки умения ("soft skills") за студенти, с начален час 10:15 ч. и продължителност 6 учебни часа. Регистрация на място в зала 446 или онлайн.

Крайният срок за кандидатстване е 05.12.2023 г.