Икономически университет – Варна

Кандидатстване за стипендии

Сроковете за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2023/2024 година са:

  • От 02.10.2023 г. до 17.10.2023 г. за стипендия за „успех”, „успех и доход” и стипендия за "предимствени групи" в онлайн системата WebStudent
  • От 18.10.2023 г. до 23.10.2023 г. за стипендия за приоритетни направления отново в онлайн системата WebStudent
  • 27.10.2023 г. - Обявяване на класиране

Право да кандидатстват имат студенти, приети редовна форма на обучение, държавна поръчка. В първи семестър на първи курс за степен “бакалавър” и “магистър” стипендии не се отпускат, с изключение на студенти от предимствена група. До кандидатстване се допускат студенти, чийто успех за предходните два семестъра, не е по-нисък от 4,00. Не се отнася за студенти – предимствени групи. За класирането се взема успеха от следването до момента. Студентите, които са записали семестър с неположени изпити от предходни семестри, нямат право да кандидатстват за стипендия. Не се отнася за студенти – предимствени групи.

За студенти от предимствени групи се допуска целогодишно подаване на документи за получаване на стипендия.

10 окт 2023Подобни