Икономически университет – Варна

Кандидатстване за стипендии

Сроковете за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2022/2023 година са:

  • От 26.09.2022 до 11.10.2022 г. за стипендия за „успех”, „успех и доход” и стипендия за "предимствени групи"  в онлайн системата WebStudent
  • От 12.10.2022 до 16.10.2022 г. за стипендия за приоритетни направления отново в онлайн системата WebStudent
  • 24.10.2022 - Обявяване на класиране

Право да кандидатстват имат студенти, приети редовна форма на обучение, държавна поръчка. В първи семестър на първи курс за степен “бакалавър” и “магистър” стипендии не се отпускат, с изключение на студенти от предимствена група. Успехът на студентите за предходните два семестъра, не трябва да е по-нисък от 4,00. Не се отнася за студенти – предимствени групи. За класирането се взема успеха от следването до момента /най-малко 4,00/. Студентите, които са записали семестър с неположени изпити от предходни семестри, нямат право да кандидатстват за стипендия. Не се отнася за студенти – предимствени групи.

На студентите от предимствените групи стипендии се отпускат без класиране, но трябва да подадат документи в периода определен за кандидатстване за стипендия. Кандидатстване извън обявените срокове се допуска целогодишно, при възникване на събитие, поставящо студента в предимствена група.

03 окт 2022Подобни