Икономически университет – Варна

Кандидатстване за стипендии

Сроковете за подаване на документи за стипендии за летен семестър на учебната 2023/2024 година са:

  • 22.02.2024 – 06.03.2024 - Подаване на документи за стипендия за „успех” и „успех и доход” и предимствени групи - подават само студенти, които досега не са получавали стипендия за предимствена група или е настъпило обстоятелство, което ги причислява към тази група в онлайн системата WebStudent
  • Студентите от предиствените групи, които получават стипендия към края на зимния семестър - не подават документи през тази кампания. Те ще бъдат проверени служебно и изплащането на стипендиите ще продължи през летния семестър на настоящата учебна година.
  • 07.03.2024 – 12.03.2024 - Подаване на документи за стипендия за приоритетни направления (Информатика) онлайн системата WebStudent
  • 18.03.2024 - Обявяване на класиране

Право да кандидатстват имат студенти, приети редовна форма на обучение, държавна поръчка. В първи семестър на първи курс за степен "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър" стипендии не се отпускат, с изключение на студенти от предимствена група. До кандидатстване се допускат студенти, чийто успех за предходните два семестъра, не е по-нисък от 4,00. Студентите от първи курс могат да кандидатстват за стипендия след успешно положени изпити от първи семестър, успехът им не трябва да е по-нисък от 4,00. Не се отнася за студенти – предимствени групи. За класирането се взема успеха от следването до момента. Студентите, които са записали семестър с неположени изпити от предходни семестри, нямат право да кандидатстват за стипендия. Не се отнася за студенти – предимствени групи.

За студенти от предимствени групи се допуска целогодишно подаване на документи за получаване на стипендия.

12 фев 2024Подобни