Икономически университет – Варна

Кандидатстване за стипендии

Сроковете за подаване на документи за стипендии за летен семестър на учебната 2021/2022 година са:

  • От 17.02.2022 до 02.03.2022 г. за стипендия за „успех”, „успех и доход” и стипендия за "предимствени групи" при нововъзникнали обстоятелства в онлайн системата WebStudent
  • От 04.03.2022 до 14.03.2022 г. за стипендия за приоритетни направления отново в онлайн системата WebStudent

Право да кандидатстват имат студенти, приети редовна форма на обучение, държавна поръчка. В първи семестър на първи курс за степен “бакалавър” и “магистър” стипендии не се отпускат, с изключение на студенти от предимствена група. Успехът на студентите за предходните два семестъра, не трябва да е по-нисък от 4,00. Не се отнася за студенти – предимствени групи. За класирането се взема успеха от следването до момента /най-малко 4,00/. Студентите, които са записали семестър с неположени изпити от предходни семестри, нямат право да кандидатстват за стипендия. Не се отнася за студенти – предимствени групи.

28 яну 2022Подобни