Икономически университет – Варна

Учебно разписание

Разписание на учебните занятия за студенти от ОКС "магистър" - редовна и задочна форма на обучение може да видите в университетската информационна система WebStudent в меню Разписание.

11 окт 2022Подобни