Икономически университет – Варна

Учебно разписание

Разписание на учебните занятия за студенти от ОКС "магистри" задочна форма на обучение, може да видите в университетската информационна система WebStudent в меню Разписание.

11 окт 2023Подобни