Икономически университет – Варна

Начало
12
апр

ИУ – Варна, Колеж по туризъм – Варна и Варненска туристическа камара организират среща-дискусия на тема "Дигиталните иновации и ресторантьорството" с лектор Пламен Манев – управител на "Про софт“ ООД, с участието на партньорите във фирмата Цветелин Манев

Редовна изпитна сесия - месец май 2023 г.

Начало
06
апр
Край
12
апр

Вижте повече

Начало
19
апр
Край
29
апр

Програмата тази година включва разнообразни спортове, с което се цели привличане на повече и различни млади студенти, които да се включат в спортните прояви.

За студентите от 1, 2 и 3 курс всички специалности, ОКС "бакалавър", редовно и дистанционно обучение

Начало
24
апр

Крайният срок за предаване на докладите е 18 април 2023 г.

За улеснение на студентите в Икономически университет – Варна фронт офисите за ОКС "бакалавър" и "магистър", както и учебен отдел на Колежа по туризъм ще са отворени на 2 април 2023 г. с работно време от 08.00 ч. до 18.00 ч.

То се намира на 2 етаж в академичната сграда и в неговата уютна атмосфера младите хора ще имат възможност да се срещат, да обменят идеи, да общуват в свободното си време.

В 11-ото му издание му издание се включват 80 участници (фирми, институции, организации).

Период на провеждане на обучението: 29.03.2023 г. - 03.07.2023 г. Продължителност: 80 акад. часа.