Икономически университет – Варна

Документите се подават в кабинета на Студентски съвет.

Начало
16
юли

за придобиване на научна степен "доктор на историческите науки" на доц. д-р Иван Русев

Курсът е изцяло с практическа насоченост. В методиката на обучение е включена симулация на реалните изпитни тестове.

Начало
15
мар
Край
16
мар

на тема "TheAdvancement of Environmental Product Evaluation in Every Day Life"

Начало
15
окт

Целта на конференцията е да бъдат засегнати интересни и съвременни теми, като лекторите могат да бъдат както специалисти в точно определена област така и хора, занимаващи се непрофесионално с ЛИНУКС и други проекти с отворен код.

Начало
21
окт

на гл. ас. Велина Иванчева Казанджиева

Начало
30
сеп

Поканата е обявена на 1 септември 2011 г., като в рамките на тази покана , за първи път изследователи от България и Румъния ще бъдат поканени да представят тяхното заявление в срок до 1 ноември 2011.

Начало
30
сеп

на гл. ас. Пламен Маринов Павлов

Начало
27
юни

на гл. ас. Стоян Дешев Хадживеличков

Начало
26
май

на гл. ас. Иван Йорданов Петров