Икономически университет – Варна

Форумът бе организиран от КНСБ и ИУ – Варна

Начало
25
окт

на докторант Томас Винфрид Хенчел

Начало
16
окт

на докторант Галина Иванов Марков

Начало
03
окт

Гледайте на живо

Oсигурен е постоянен достъп до колекции електронни книги по проект № BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”.

Начало
27
сеп

на докторант Кристиян Пламенов Вълчев

Начало
24
мар

Регистрирайте се за първото издание на форума

На 26.11.2018 г. в зала 446 се проведе публична презентация на научни изследвания на докторанти от докторска програма "Търговско право".

Форумът бе организиран от Етичната комисия и Студентския съвет

Начало
26
мар

Покана за всички студенти и преподаватели.