Икономически университет – Варна

Преглед на студентската научна дейност към катедра "Информатика"

На 23 април 2021 г. (петък) от 11:00 ч. ще се проведе Преглед на студентската научна дейност в 127-г (ако обучението е присъствено) или онлайн, чрез използване на платформата Google meet (ако обучението е неприсъствено). Линк към прегледа на студентската научна дейност: https://meet.google.com/uwh-zwte-haj

При онлайн участието, моля студентите да използват реалните си имена.

Участие могат да вземат всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти, които желаят да представят своите теоретични или теоретико-приложни достижения от обучението (курсови работи, проекти, теми), практики, стажове, проекти, внедрени във фирми, дипломни работи и др. Участието може да е самостоятелно или в екип до 3-ма човека.

За представянето на разработките е необходимо е да се подготви мултимедийна презентация (и демонстрация за практическите проекти), която се представя в деня на прегледа в рамките на максимум 10 минути. Ако разработката е изцяло теоретична, студентите трябва да се запознаят с изискванията към начините за писане на научен доклад.

За да участвате е необходимо в срок до 20 април 2021 г. да попълните онлайн заявка.

Участникът или екипът, класиран на първо място, ще има възможност да представи своя доклад на организираната в ИУ – Варна Студентска научна конференция. Изнесените на конференцията доклади ще бъдат публикувани.

За участниците, класирани на първите три места, са предвидени грамоти и парични награди.

Очакваме Ви!

18 мар 2021Подобни