Икономически университет – Варна

Дискусионен форум "Мястото на корпоративната социална отговорност в трудовите правоотношения - съвременни аспекти и добри практики"

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

"Мястото на корпоративната социална отговорност в трудовите правоотношения - съвременни аспекти и добри практики"

с участието на експерти от Министерство на труда и социалната политика

23 април 2021 г., 10:00 часа, онлайн

Събитието се организира от екипа на научноизследователски проект №КП-06-Н-45/1 "Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда", финансиран от Фонд "Научни изследвания".

Екипът на проект „Дигитализация и дигитални компетентности във висшето образование и пазара на труда“ има удоволствието да ви покани за участие в дискусионен форум на тема „Мястото на Корпоративната социална отговорност в трудовите правоотношения – съвременни аспекти и добри практики“, който ще се проведе на 23 април 2021 г. в зала 1 на Икономически университет – Варна и чрез видео-конферентна връзка: https://meet.google.com/ryg-ehnc-dvx

Форумът е повод за среща и дискусия между преподаватели и студенти от висши училища, експерти от МТСП, работодатели и представители на публичния сектор по въпроси, касаещи прилагането на социално отговорни практики в отношенията „работодател – работници и служители“ в условията на дигитална трансформация и пандемията Ковид–19. Основната цел е да се дискутира влиянието на посочените фактори върху пазара на труда и променящите се изисквания към квалификацията и придобитите знания относно КСО и развитие на дигиталните компетентности на студентите във висшите училища и на работещите лица. В тази връзка идеята на организаторите е да се обсъдят възможностите за прилагане на добри социално отговорни и устойчиви практики с оглед по-ефективното управление на отношенията „работодател – работници и служители“.

Дискусионният форум поставя на фокус въпроси като: нормативната регламентация на трудовите права, социално отговорното поведение на работодателя, ролята на висшите училища в процеса на изграждане на социално отговорни личности – бъдещи участници в пазара на труда – и като наети лица, и като мениджъри.

Форумът има за цел да стимулира взаимодействието между академичните институции, публичния сектор и работодателите в търсенето на възможности за по-добро взаимодействие между участниците в пазара на труда в условия на дигитализация.

Гледайте на живо Live Streaming

08 апр 2021Подобни