Икономически университет – Варна

Проведе се третият от поредицата уебинари на тема "Правен режим на електронните документи"

На 09.04.2021 г., се проведе третият от поредицата уебинари на тема „Правен режим на електронните документи“. Той е част от предвидените дейности по проект №КП-06-Н-45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.

Една от целите на проекта е чрез участието на експерти да се повишат дигиталните компетентности на заетите лица в сферата на висшето образование. Поради това уебинарът се организира в три модула, целящи да обхванат различни заинтересовани лица – преподаватели, служители, докторанти и студенти.

На 26.03.2021 г. слушатели в уебинара бяха преподаватели от ИУ-Варна, на 09.04.2021 темата се представи пред 44 служители, а на 09.04 в него взеха участие 68 студенти и докторанти на университета.

Лектори в семинара бяха утвърдени специалисти в областта – проф. д-р Георги Димитров и  адв. д-р Гергана Върбанов – и двамата с богата практика в съдебната система в България и с научноизследователски опит у нас и в Европа.

В уебинара първо беше разгледана същината на електронните документи, доказването на тяхното авторство и оригиналност и специалното им приложение в сферата на висшето образование. Обсъдени бяха добри практики за дигитализация при администриране на учебния процес в българските университети. Беше разискван въпросът кога едно волеизявление се възприема като електронен документ и кога влиза в сила. Специално внимание беше отделено на съдебната практика при оспорване на волеизявления, направени чрез различни по форма електронни документи. Разгледани бяха особеностите при доказване на времето и авторството на електронния документ от изпращача и времето на получаване от получателя. Накрая лекторите изясниха същността и видовете електронни подписи и особеностите при тяхното използване.

12 апр 2021Подобни