Икономически университет – Варна

Новини

Организирана от Центъра за качество на стоките и потребителска защита към университета, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Комисията за защита на потребителите под егидата на Министерството на икономиката

Турнир за Купата на Ректора 2019 година

Първата акредитирана от ACCA и CIMA бакалавърска специалност в България

Първата акредитирана от CIMA бакалавърска специалност в България

Във връзка с учебния процес по дисциплините „Управление на продажбите на недвижими имоти”, „Урбанизационен икономикс“, „Управление на недвижимата собственост“, „Управление на земята за строителство“ и др.

Дебатирани бяха предизвикателствата пред съвременното общество, породени от дигитализацията и глобализацията.

Форумът бе организиран от Етичната комисия и Студентския съвет

Начало
26
мар

Покана за всички студенти и преподаватели.