Икономически университет – Варна

Първа международна научна и практическа конференция на тема "Устойчива хранителна верига и безопасност чрез наука, познание и бизнес"

Държавен биотехнологичен университет, Украйна Ви кани на Първа международна научна и практическа конференция на тема „Устойчива хранителна верига и безопасност чрез наука, познание и бизнес“. Конференцията ще се проведе онлайн с помощта на услугата за видеоконференции Google Meet. Съдържанието на резюметата можете да намерите на уебсайта на Държавния биотехнологичен университет. Сборник с резюмета ще бъде изпратен на всички участници, посочили своите имейл адреси в апликационна форма, до един месец след приключване на конференцията. Публикуването на електронна колекция от резюметата се планира.

Дата на провеждане: 18.05.2023 г.
Работни езици на конференцията: Украински, Английски
Продължителност на конференцията: 10:00 – 14:00
Продължителност на всеки отделен доклад: до 10 минути

Комплект документи за участие в конференцията:

  1. Файл с текста на резюмето (файлът трябва да носи името на фамилията на първия автор)
  2. Файл със заявление по образец

Формулярът за кандидатстване и изискванията към оформлението на резюметата на докладите са достъпни на следния линк: https://docs.google.com/document/d/128jOcHAnaiKgweiMgcd9CVk0qsq6u1IZ/edit

Направления на конференцията:

  1. Иновативните технологии като компонент на щадящото производство
  2. Хранителни съставки: акцент върху функционалността и естествеността
  3. Безопасност на храните и методи за идентифициране на фалшификацията на хранителни продукти
  4. Питателна храна и устойчиви диети в храните верижен пясък
  5. Инженерно-техническа поддръжка на хранителни технологии
  6. Маркетинг и отговорно потребление в устойчивите хранителни вериги
  7. Обучение на практически ориентирани специалисти за хранителната промишленост: съвременни предизвикателства

Моля, изпратете комплекта от документи по имейл, но не по-късно от 24 април 2023 г., както следва:

Направление 1: omelchenko.s.b@gmail.com
Направление 2: sts512@ukr.net
Направление 3: stepankova_galina@ukr.net
Направление 4: olyaureva@ukr.net
Направление 5: omelchenko.s.b@gmail.com
Направление 6: stepankova_galina@ukr.net
Направление 7: olyaureva@ukr.net

Внимание! Моля, проверете дали организационният комитет е получил вашите документи по телефон или имейл. Материали, които не отговарят на изискванията или са изпратени след 24 април 2023 г., няма да бъдат приемани.

Лица за контакт във връзка с конференцията:
доц. д-р Тетяна Желиева
e-mail: sts512@ukr.net
тел.: +38 (095) 125 24 73

доц. д-р Галина Степанкова
e-mail: stepankova_galina@ukr.net
тел.: +38 (095) 825 97 80

24 мар 2023Подобни