Икономически университет – Варна

Юбилейна международна научно-практическа конференция на тема "Търговия 5.0 – дигитализация и/или хуманизация"

Юбилейна международна научно-практическа конференция

"Търговия 5.0 – Дигитализация и/или хуманизация"

по повод 70 години от създаването на катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" и 75 години от създаването на специалност "Икономика и търговия" при Икономически университет – Варна

Тематични направления:

  • Икономически теории и практики в търговията; 
  • Пазари и конкурентоспособност; 
  • Мениджмънт, маркетинг, логистика и човешки ресурси в търговията;
  • Предприемачеството и финанси в търговията; 
  • Иновации, дигитализация и омниканална търговия; 
  • Предизвикателства пред обучението на специалисти по търговия.

Организаторите си запазват правото с цел оперативна оптимизация при провеждането на научния форум да извършат консолидация в определените тематични направления.

Форматът за провеждане на конференцията е хибриден - присъствено или дистанционно.

Научният форум ще се проведе в Икономически университет – Варна и с възможност за дистанционно участие през Google meet.

По-важни срокове:

  • Изпращане на заявката само по електронен път в раздел "Заявка за участие" - 16.06.2023 г.
  • Потвърждение за приемане на заявките - 30.06.2023 г.
  • Краен срок за внасяне на таксата за участие - 01.09.2023 г.
  • Краен срок за изпращане на докладите - 01.09.2023 г.

Подробна информация за сроковете за получаване на заявките, изпращането на докладите и заплащането на таксите за правоучастие, изискванията към докладите, програмата и контактите за конференцията може да намерите в сайта на конференцията

 

ЗАЯВКА (електронен формуляр) ЗА УЧАСТИЕ
в Юбилейна международна научно-практическа конференция
на тема "Търговия 5.0 – дигитализация и/или хуманизация"

Благодарим за Вашия интерес към научния форум и очакваме Вашата заявка!

Молим да попълните електронния формуляр по-долу! След неговото изпращане ще получите потвърждение за получаването му от организаторите от електронен пощенски адрес commerce@ue-varna.bg, а на 30.06.2023 г. потвърждение за приемане на заявката.

Участниците от страната могат да се възползват от предложенията за настаняване в:

1. Хотел "Рослин Димят Хотел Варна" (Rosslyn Dimyat Hotel Varna) с физически адрес: гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 111
Телефон: +359 52 910 800
web: https://dimyat.rosslyn-hotels.com/bg

2. Хотел "Орбита" (Orbita) с физически адрес: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 25
Телефон: +359 885 930 101
web: http://www.hotelorbita.com/

23 мар 2023Подобни