Икономически университет – Варна

Новини

Икономически университет – Варна се включи активно в част от дейностите за реализиране на проекта EU-Africa Connect Summer School, който бе осъществен в рамките на програма „Жан Моне“ от Университет Лагос – Нигерия, и Университет Павия – Италия.

За средно езиково ниво. Период на провеждане: 20.02.2023 г. – 05.06.2023 г. Срок за кандидатстване: 14.02.2023 г.

Вижте повече за подаване на документи за стипендии за летен семестър на учебната 2022/2023 година

Тема: „Работа със статистически софтуер (Първа част) - обработка на статистически данни с MS EXCEL“ Срок за кандидатстване: 14.02.2023 г. със заявление по образец, онлайн или на място в ИУ-Варна, каб. 209 или каб. 531.

В тип действие „Изследователски и иновационни дейности“ (RIA) са отворени 8 теми, а в тип действие „Координация в помощ“ (CSA) - 2.

На 10.01.2023 г. Европейската Комисия отвори покана за проектни предложения по програма "Хоризонт Европа"

Поканата ще подкрепи дейности, които имат за цел установяването на нови знания или провеждането на изследвания на осъществимостта на нови или подобрени технологии, продукти, процеси, услуги или решения, както и да ускорят приобщаването на европейския акад

Начало
11
май

Националната конференция е традиционен, утвърден с годините повод за среща на медиатори, магистрати, учени и представители на различни обществени сфери.

Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2023 г. Желаещите могат да изпратят CV със снимка и мотивационно писмо на английски език.

Доброволческата служба на ООН (UNV) подкрепя партньорите на Обединените нации в тяхната реакция при извънредни ситуации. В тази връзка UNV обявява отворени позиции за доброволци на длъжност Координатор на общността и Доброволец на терен в общността.