Икономически университет – Варна

Новини

Начало
03
окт

Гледайте на живо

Вижте тематичните направления и се регистрирайте за участие

Начало
26
сеп

Начало
26
сеп

На срещата през септември 2019 г. бяха обсъдени някои възможности за подобряване качеството на учебния процес, обмяна на студенти и преподаватели, участие в съвместни научни проекти и др. 

Начало
26
сеп

Лектор - проф. д-р Миряна Секуловска, преподавател в университет "Св. Климент Охридски" – гр. Битоля, Северна Македония

През първата седмица на юни 2019 г. ст. пр. Юлияна Тодорова осъществи преподавателска мобилност в държавния университет "Ярмук" в град Ирбид, Йордания, което е първа стъпка от осъществяването на договор с ИУ – Варна в рамките на програма "Еразъм+".

Начало
29
ное

посветена на 100 години от създаването на Икономически университет – Варна

Начало
25
окт

Форумът е първият на подобна тематика, провеждан в университета и е част от събитията, посветени на 100 – годишнината от основаването му.

Начало
25
окт

Секции "Икономически науки" и "Социални и правни науки"