Икономически университет – Варна

Начало
17
окт

Германска служба за академичен обмен (DAAD) предлага широк избор от стипендии за студенти, дипломанти и учени във всички специалности и помага за подготовката на Вашата заявка за кандидатстване.

Начало
26
сеп

Начало
25
окт

Секции "Икономически науки" и "Социални и правни науки"

Начало
19
сеп

Академичното ръководство кани всички свои студенти, преподаватели, служители и приятели

Начало
08
ное

Начало
18
сеп
Край
19
сеп

Първокурсниците ще имат възможността да опознаят своя университет.

Дебатирани бяха предизвикателствата пред съвременното общество, породени от дигитализацията и глобализацията.

На 21 април 2017 г. в Икономически университет – Варна се проведе кръгла маса, организирана от Научноизследователския институт (НИИ) при ИУ-Варна, Катедра "Правни науки" и г-н Емил Радев – член на Европейския парламент.

Документите се подават в кабинета на Студентски съвет.

Начало
05
ное

Организирано от Кариеренцентър към ИУ-Варна и УниКредит Булбанк