Икономически университет – Варна

Еразъм+ практика за студенти в Словакия

Студентите на ИУ-Варна имат възможност да кандидатстват за "Еразъм +" практика, която ще се проведе в отдел "Международно сътрудничество" на Икономически университет в Братислава, Словакия.

Стажът се провежда в рамките на Европейска програма за мобилност "Еразъм+" за зимния/летния семестър на 2021/2022 академична година.

Изисквания:

  • владеене на английски език (ниво В2 – С1)
  • висока ангажираност към работата
  • добри компютърни умения
  • проактивен подход
  • креативност

Можете да кандидатствате, като изпратите CV на email: internship@euba.sk

22 юни 2021Подобни