Икономически университет – Варна

По време на разговорите посланик Йорданов изтъкна, че традиционно добрите връзки между България и Нигерия са отлична възможност за разширяване на обема на сътрудничество между двете страни в областта на образованието, науката, културата и бизнеса.

Конференцията ще се проведе на 27 октомври 2022г., а желаещите да вземат участие могат да присъстват лично в Словения, да изпратят презентация на своя научен труд, или да се включат онлайн чрез платформата Zoom.

Конференцията бе организирана от Център за развитие на човешките ресурси и Национален експертен екип по ПОО. Участие взеха представители на университети, училища, центрове за професионално обучение, центрове за информация и професионално ориентиране и др.

Начало
28
сеп

Срещата е отворена за всички студенти от ИУ – Варна и Колеж по туризъм.

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ – Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

Около 40-има студенти от 11 европейски държави ще прекарат следващия си семестър на студентски обмен по програма „Еразъм+“ в Икономически университет – Варна.

Концепцията на проекта напълно съвпада с принципите и дейностите, заложени в Хартата за висше образование на програма „Еразъм+“, които да стимулират опазването на околната среда.

Университет Кастамону, гр. Кастамону, и Университет Хитит, гр. Чорум, Р Турция, канят преподаватели и служители от чуждестранни университети да вземат участие в първата им съвместна Международна седмица на персонала.

Свободните позиции са с цел преподаване и обучение на преподаватели и служители, а мобилностите трябва да започнат най-късно до 26 септември 2022 г.

Предложенията на Министерския съвет включват промени в условията на дългосрочно командироване на служители в българските държавни средни училища в чужбина и на български преподаватели в чуждестранни училища и университети.