Икономически университет – Варна

Университетът в Сплит, Хърватия кани студенти предприемачи да представят своите бизнес идеи на конкурса STup!2022 през юни.

Възможността е особено подходяща за студенти, които търсят да започнат работа или стаж у нас или в чужбина.

Мобилността ще се проведе в периода 9-13 май 2022 г.

За академичната 2022/2023 година

Краен срок за участие - 31 май 2022. Отличените творби ще бъдат включени във фотоалбум и ще участват в изложба, която ще се проведе във Factoría de Arte y Desarrollo („Фабрика за изкуство и развитие“) в Мадрид.

Н. Пр. Петко Дойков и екипът му посрещнаха групата от ИУ – Варна и изразиха готовност българската мисия да съдейства на университета при установяването и развитието на партньорски отношения с институции в Сърбия.

Докторантите, участващи в конкурса за разработване на природосъобразен и устойчив проект, представиха своите идеи пред международно жури в Белград миналата седмица.

Добре дошли са представители на всички етноси и култури, които искат да упражнят разговорните си умения по любим език и да създадат международни контакти.

Израело-Европейската Дирекция за научни изследвания и иновации организира виртуален информационен ден за програма "Хоризонт Европа" на Европейския съюз.

По покана на българското посолство в Нигерия Икономически университет – Варна организира онлайн среща с институции от Гана с цел укрепване на партньорските отношения и промотиране на възможностите за мобилност на студенти и персонал.