Икономически университет – Варна

Начало
16
ное

Представители на Комисия "Фулбрайт" ще посетят Икономически университет – Варна за информационна среща във връзка с новата кампания за стипендии за обучение и научна дейност в САЩ през 2023/2024 академична година.

Докторантите на Икономически университет – Варна имат възможност да се възползват от краткосрочни мобилности по програма „Еразъм+“ през академичната 2022/2023 година.

Събитието ще се проведе в периода 8 – 12 май 2023 г. и ще предостави на участниците възможност да обменят опит в работата с програма „Еразъм+“, както и да споделят стратегии за интернационализация и да срещнат нови потенциални партньори.

Визитата се осъществява по покана на ръководителя на отдел “Международно сътрудничество” на ИУ – Варна, Евгени Райчев, и със съдействието на българското посолство във Федерална Република Нигерия.

Координаторът на Бизнес акселератора на ИУ – Варна гл. ас. д-р Петър Петров представи спецификите в дистрибуционните практики за стартиращи бизнеси пред студентите от магистърската програма по маркетинг на Университет Université Savoie Mont Blanc.

за летен семестър на академичната 2022/2023 г.

ИУ – Варна обявява конкурс за мобилност на персонала с цел преподаване и с цел обучение по програма "Еразъм+" за академичната 2022/2023 г. в партньорски и партниращи държави.

​Във връзка с кандидатстването за мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+" за летен семестър на академичната 2022/2023 г.

Информационният Еразъм+ ден ще се проведе на 15.10.2022 г. от 16:00 часа в Социалната чайна (The Social Tea house).

Отдел „Международно сътрудничество“ на ИУ – Варна съветва желаещите да кандидатстват да започнат предварителна комуникация с приемащите университети, които биха желали да посетят за своята мобилност.