Икономически университет – Варна

ИУ – Варна е сред топ 5 на университетите в България, спечелили финансиране от ЦРЧР за осъществяване на мобилности по програма „Еразъм+“ с държави извън Европейския съюз (партниращи държави за селекционната 2022 г.).

Университетът обявява отпускането на повече от 50 стипендии за чуждестранни студенти за придобиване на ОКС „магистър“ или ОНС „доктор“ през академичната 2022/2023 година, които включват безплатно обучение и настаняване за одобрените кандидати.

Срокът за провеждане на стажа е от 2 до 12 месеца

Икономически университет – Варна и тази година уважи националния празник на Франция.

На одобрения студент ще бъде предоставена субсидия от 700 евро на месец, финансирана по програма „Еразъм+“, както и средства за пътни разходи в размер на 275 евро.

Мексиканската Агенция за международно сътрудничество за развитие обяви новото издание на конкурса на Мексиканското правителството за стипендии за чужденци.

Отдел "Международно сътрудничество" на Икономически университет – Варна отново посрещна гости от Европа и света за ежегодната Международна седмица за обучение на персонал.

Икономически университет – Варна затвърди партньорските си отношения с Армения миналата седмица.

По време на разговорите посланик Анастасов изтъкна, че традиционно добрите връзки между България и Армения са отлична възможност за разширяване на обема на сътрудничество между двете страни в областта на образованието, науката и културата.

Начало
04
юли
Край
08
юли

Събитието е организирано от отдел "Международно сътрудничество"