Икономически университет – Варна

ФНИ ще подкрепи международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и колективи от Австрия, България, Словакия, Сърбия, Франция, Черна гора и Чехия

Програмата е финансирана от European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF), кампания 2023 г. и ще подкрепи образователни проекти за изграждане на устойчива синя икономика, предложени от консорциуми с участието на университети.

Покана на Европейския институт за иновации и технологии за проектни предложения предвижда до 12 милиона евро финансиране за висшите училища и техните партньори

Младежката инициатива беше организирана от Община Варна и катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет – Варна.

Начало
14
ное

Меките умения на фокус: запознаване с резултатите от проект ESSENCE и образователната платформа за развитие на меки умения

Действието ще подкрепи партньорства на местно, регионално или национално ниво с участието на научни и изследователски организации за насърчаване на интеграцията на социалните предприятия в основните бизнес вериги за доставки

Партньорите заявиха желание за нови проектни инициативи

Програма "Конкурси за проектни програми за двустранно сътрудничество България - Австрия" на ФНИ насърчава научното и техническо сътрудничество между учени от България и Австрия за провеждане на фундаментални научни изследвания

На 31.10.2022 г. в Зала 1 на ИУ – Варна се проведоха два практически тренинга със студенти с цел разпространение на резултати по проект ESSENCE "Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability", финанасиран по програма Erasmus +

През ноември 2022 г. Европейската Комисия ще отвори покана за набиране на проектни предложения по програма "Цифрова Европа"