Икономически университет – Варна

Фонд "Култура" на Община Варна обяви сесия за набиране на проектни предложения

Европейската комисия отвори нова покана за кандидатстване по програма "Еразъм+"

От 1 януари 2023 г. обслужващата банка на Икономически университет – Варна е УниКредит Булбанк АД.

Срок за кандидатстване 06.01.2023 г.

Свържи се с други екипи, таланти и предприемачи и стартирай бъдещето си по твой начин! Срок за кандидатстване: 20.01.2023 г.

Вижте повече

На 06.12.2022 г. Европейската комисия отвори покана за набиране на проектни предложения по програма "Хоризонт Европа"

Програма CHIST-ERA обяви теми в областта на децентрализираните и разпределени системи и в областта на комуникационните системи, базирани на машинното учене и AI

Срок за кандидатстване: 19.12.2022 г.

Начало
13
дек
Край
15
дек

Допустими участници са студенти от II – ри до последен курс на обучение вкл., от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ от професионални направления 3.8 Икономика, 4.6 Информатика и компютърни науки, 5.1 Машинно инженерство и 5.3 Комуникационна и компютърна техника.