Икономически университет – Варна

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в обучения в област "Чуждоезикови умения".

Срок за кандидатстване: 26.04.2022 г. 16:00 ч. онлайн

Екипът за организация и управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 ще се свърже с допуснатите кандидати.

Материалите са напълно безплатни и налични на следния линк: https://projectessence.eu/toolkits.php

Начало
13
апр

Очакваме ви на13 април 2022 г. от 13:30 часа, в зала 320 на Икономически университет - Варна.

Срокът за отстраняване на адмнистративните несъответствия е 5 работни дни.

Успешно приключи пореден етап на международния проект ESSENCE.

Събитието бе част и от календара с прояви, посветени на 100-годишнината на финансовата наука в Икономически университет – Варна

Кандидатствайте онлайн със заявление и автобиография в срок до 31.03.2022 г. 24:00 ч.

Събитието е част от 10-тото юбилейно издание на организираната под егидата на ОИСР "Световна седмица на парите" (21-27 март) и е посветено на 100 годишнината на финансовата наука в най-старото висше икономическо училище в България