Икономически университет – Варна

Крайният срок за подаване на документи е 31 март 2022 г.

Срокът за подаване на номинации е до 30 март 2022 г. Връчването на наградата е през месец май.

Начало
24
дек
Край
05
яну

Поздравления по случай празниците!

Достъп до 31.01.2022 до научно съдържание в естествените науки, технологиите, инженерството, медицината и социалните науки.

Срок за кандидатстване: 10.12.2021 г., петък.

Форумът се проведе в рамките на проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.

Форумът, проведен за пета поредна година беше осъществен чрез видеоконферентна връзка и посветен на Световния ден на качествотол

Икономически университет – Варна за пета поредна година – като институция и с отделни първични звена, заслужи място в престижната класация на U-Multirank.

Традиционното събитие бе организирано от катедра „Правни науки“ и е утвърден през годините повод за среща на практици и учени от различни сфери на правото и икономиката.

Неприсъствен електронно базиран ще бъде учебният процес за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение в ИУ – Варна за срока на извънредната епидемична обстановка